AJH Cadet | โรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหาร
The School 1st Step to Success
Advertisement

AJH Cadet

ajhcadet หลักสูตรเร่งรัด

หลักสูตร ใหม่ เริ่ม 1 มิถุนายน 2556

มาแล้วแล้วจ้า หลักสูตร เทอมใหม่ เปิดเรียนพร้อมกัน 1 มิถุนายน 2556 สอนตรงทุกวิชาที่ออกข้อสอบ เสริมทักษะ ความมีระเบียบวินัยประกอบในวิชาพลศึกษาในแต่ละวัน เจอกันนะครับ

thetestday-ajh-cadet วันสอบ

วันสอบภาควิชาการของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแต่ละเหล่า

วันสอบภาควิชาการของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแต่ละเหล่า ดังนี้

ajhcadet-PREPintensive-2013 Intensive Summer

หลักสูตร PREP Intensive Summer Camp 2013

หลักสูตรเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนเป็นอย่างมาก
หลักสูตร PREP Intensive Summer Camp 2013 เวลาเรียน 2-27 มีนาคม 2556 รับจำนวนจำกัด!!!!

ajhcadet-intensive-2013 Intensive Summer

Intensive Summer Camp 2013

หลักสูตร Intensive Summer Camp 2013
มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 2 – 27 มีนาคม 2013 โดยมีการสอนตรงทุกวิชาที่ออกข้อสอบ เสริมทักษะ ความมีระเบียบวินัยประกอบในวิชาพลศึกษาในแต่ละวัน

ajhcadet001 Summer

ศิษย์เก่าเยี่ยม AJH

เมื่อวันแรกของการเปิดเรียนภาค Summer ศิษย์เก่าของโรงเรียน ที่ปัจจุบัน ประสบความสำเร็จ รับราชการ ทหาร ตำรวจ … ?รวมมารับน้องกับ AJH ที่โรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหาร AJH


 
 

 
ajhcadet

หลักสูตร ใหม่ เริ่ม 1 มิถุนายน 2556

มาแล้วแล้วจ้า หลักสูตร เทอมใหม่ เปิดเรียนพร้อมกัน 1 มิถุนายน 2556 สอนตรงทุกวิชาที่ออกข้อสอบ เสริมทักษะ ความมีระเบียบวินัยประกอบในวิชาพลศึกษาในแต่ละวัน เจอกันนะครับ

by admin
 

 
 
thetestday-ajh-cadet

วันสอบภาควิชาการของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแต่ละเหล่า

วันสอบภาควิชาการของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแต่ละเหล่า ดังนี้

by admin
 

 
 
ajhcadet-PREPintensive-2013

หลักสูตร PREP Intensive Summer Camp 2013

หลักสูตรเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนเป็นอย่างมาก
หลักสูตร PREP Intensive Summer Camp 2013 เวลาเรียน 2-27 มีนาคม 2556 รับจำนวนจำกัด!!!!

by admin
 

 

 
ajhcadet-intensive-2013

Intensive Summer Camp 2013

หลักสูตร Intensive Summer Camp 2013
มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 2 – 27 มีนาคม 2013 โดยมีการสอนตรงทุกวิชาที่ออกข้อสอบ เสริมทักษะ ความมีระเบียบวินัยประกอบในวิชาพลศึกษาในแต่ละวัน

by admin
 

 
 
ajhcadet001

หลักสูตรมีนาเร่งรัด 56

โรงเรียนกวดวิชา AJH Tutorial School รับสมัครนักเรียนผู้สนใจเข้าเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในช่วงเดือนมีนาคม 2556 2 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตร Intensive Summer Camp 2013
2) หลักสูตร PREP Intensive Summer 2013

by admin
 

 
 
AJH School

Map

AJH Tutorial School อยู่ซอยกรุงเทพนนท์ 37 ใกล้ Big C วงศ์สว่าง

by admin
 

 

 
ajhcadet001

ศิษย์เก่าเยี่ยม AJH

เมื่อวันแรกของการเปิดเรียนภาค Summer ศิษย์เก่าของโรงเรียน ที่ปัจจุบัน ประสบความสำเร็จ รับราชการ ทหาร ตำรวจ … ?รวมมารับน้องกับ AJH ที่โรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหาร AJH

by admin
0

 
 
ajhcadet

หลักสูตรเตรียมความพร้อม(PREP)

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 Time duration : 2 June 2012 – 14 Feb 2013 ราคา 12,500 บาท โดยจะเรียนทั้งทางภาควิชาการและพลศึกษา รวมถึงสันทนาการและสุนทรียศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ

by admin
0